Site Logotype

Injektionsbehandling – Legitimerad Läkare

injektionsbehandling

Injektionsbehandling - Legitimerad Läkare

Injektionsbehandlingar

Botox/Muskelavslappnande

Botox (botulinumtoxin) är ett muskelavslappnande preparat som gör att musklerna i det behandlade området slappnar av och att fina linjer, rynkor slätas ut och blir mindre framträdande. Rynkor är en oundviklig del av att bli äldre. Vissa rynkor kan vi uppleva som charmiga och klädsamma, medans andra kan bidra till attribut där vi ser mer “arga” eller “sura” ut. Men det finns metoder för att både förebygga uppkomsten av och dämpa fina linjer, rynkor och djupare veck. Områden som kan behandlas är t.ex panna, bekymmersrynkan, runt ögonen, lip flip, masseter (käkmuskeln), svettningar osv.

Det är oerhört viktigt att det är en legitimerad och certifierad personal som injicerar, som vilka estetiska behandlingar gäller det att behandlaren kan anatomi och funktion för att utföra detta på ett korrekt sätt. Alla Injektionsbehandlingar på Grand Kliniken utförs endast av legitimerade läkare.

Viktigt! Enligt lag ska konsultation genomföras minst 48h innan alla injektionsbehandlingar. Detta gäller för alla nya injektions kunder samt om det gått mer än 6 månader sedan din senaste behandling. Konsultation hos våra läkare bokas som en enskild behandling.

Injektionsbehandlingar med botox som verkar muskelavslappnande är den vanligaste skönhetsbehandlingen i världen som administreras av legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska, och används främst till att minska rynkor i ansiktet. Behandling med muskelavslappnande (i en mycket försvagad form) medför en tillfällig blockering av den nervsignal som gör att en muskel drar sig samman. Detta resulterar i att rynkor och linjer som skapats av att du tex. rynkar pannan blir mindre synliga.

Hos oss på Grand kliniken anpassas behandlingen med botox efter varje individ och syftar alltid till att nå ett resultat där individen ser mer utvilad och vital ut.

Botox förhindrar rynkor från att framträda genom att slappna av underliggande muskler så att de inte drar ihop sig. Efter behandlingen blir den överliggande huden jämn och slät medan de obehandlade ansiktsmusklerna kan röra sig normalt och ger dig normala ansiktsuttryck. Det är ingen fara att botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt, vilket är en vanlig missuppfattning. En korrekt utförd behandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut. I Sverige använder man även generellt lägre doser jämfört med USA.

Priser

Botox 1 område 1995:-

Botox 2 områden 2795:-

Botox 3 områden 3495:-

Botox migrän 3495:-

Botox svettning 4495:-

Botox masseter (käkmuskel) 3495:-

Vad är botox?

Botox är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinumtoxin-A. Ämnet har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet och utvecklades för behandling av överaktivitet i muskulaturen runt ögat t.ex. vid okontrollerad blinkning. Eftersom botox snart visade sig kunna blockera nervimpulserna som skickas till de muskler som styr ansiktsuttrycken blev det snabbt en mycket populär produkt för behandling av ålderstecken i form av rynkor i ansiktet.

Hur behandlar vi med botox?

Botox injiceras efter noggrann rengöring av hudytan, genom en mycket tunn nål med små mängder på väldefinierade ställen ytligt under huden vilket kan spänna till och kännas litegrann. Många upplever injektionen som ett litet myggbett eftersom nålen är så tunn och man använder en mycket liten volym så är obehaget minimalt.

Finns de några bieffekter/komplikationer med botox?

Biverkningar vid botox behandling är ovanliga. Botox är ett säkert ämne med minimala sidoeffekter. Mild huvudvärk kan i sällsynta fall uppkomma men är snabbt övergående.

-Vanligt förekommande är svullnad, blåmärken, rodnad, ömhet och pirrningar vid injektionsområdet. Detta försvinner inom en till tre dagar.

– En tillfällig tyngd eller svaghet av muskeln som injicerats kan inträffa.

– Illamående samt förkylningsliknande symptom kan uppstå.

– Huvud- eller spänningsvärk kan uppstå och motverkas bra med Alvedon- eller Panodilbehandling.

– 1 – 3 % av patienterna kan få komplikationer i form av påverkan av andra muskler än man önskar, t ex lätt häng i ögonlocket eller ögonbrynen. Den effekten försvinner i samband med att effekten av botox tilltar.

I ytterst sällsynta fall kan ögonlocken hänga ner såkallad ptos efter behandling av pannan och eller glabella om medlet injicerats för lågt i pannan, tillståndet normaliseras inom några veckor-månader. Detta undviks genom att placera injektionerna i säkra zoner och därmed reduceras risken för komplikationer.

Hur länge håller en botox behandling?

Effekten varar allt från 3-4 månader, varar desto längre för varje behandling man genomgår. Vi bokar alltid återbesök med våra kunder för att ni ska känna er så trygga som möjligt!

När ser man resultat?

Resultaten syns inte direkt utan efter 2-4 dagar, dock maximalt effekt uppstår ungefär efter 14 dagar efter utförd behandling.

Vad ska man tänka på innan behandling med Botox?

Undvik nedanstående läkemedel helst 2 veckor innan:

– Blodförtunnande läkemedel som Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl).

– Inflammationsdämpande läkemedel som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen.

– Undvik naturpreparat och kosttillskott som Ginkgo och Ginseng samt vitamin E, vitamin C och Omega-3.

Tvätta ansiktet och undvik smink innan behandling.

Vad ska man tänka på efter behandling med botox?

Sök omedelbar läkarhjälp om du får svårt att andas, svälja eller tala.

Likaså om ditt ansikte svullnar eller huden blir röd, kliande eller upphöjda utslag. Detta kan innebära att du har fått allergisk reaktion mot ämnet. Dock förekommer detta ytterst sällan.

• Pilla inte på området inom 24h

• Gnugga eller massera ej de behandlade områdena under de kommande två dygnen

• Ingen makeup inom 24h

• Undvik ansträngande fysisk aktivitet den dag du utfört behandlingen.

• Gå helst inte och lägg dig inom 3-4 timmar efter behandlingen. Detta för att undvika att ligga på ansiktet de första timmarna.

Vilka försiktigheter bör tas hänsyn till vid botox?

Informera alltid om du har några neuromuskulära störningar, svårt att svälja (dysfagi), om musklerna över det planerade injektionsstället är försvagade och om du lider av blödningsrubbning (hemofili).

Kan man få bedövning?

Kan fås vid behov men oftast inte eftersom behandlingen endast känns som ett litet myggstick.

Kan jag återgå till jobbet direkt efter behandling?

Man kan i regel återgå till jobbet direkt efter en behandling och normala rutiner.

Kan alla behandlas med botox?

Får inte användas av personer under 18 år.

Kontraindikationer

• Gravida och ammande

• Om du har ALS, Myasternia Gravis (muskelsjukdom),

• Eaton-Lamberts syndrom och känd allergisk reaktion mot Clostridium Botulinum Toxin typ A eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

• Har du infektion över det planerade injektionsställe får heller inte behandlas.

• Sväljsvårigheter s.k. aspirationspneumoni

• Du skall ej behandlas om du är allergisk mot Botulinum Toxin typ A eller mot protein i komjölk.

 

 

Fillers

Fillers är ett samlingsnamn för olika ämnen som injiceras in under huden i estetiskt syfte, för att exempelvis fylla ut volymförlust, ansiktsskulptering, släta ut djupare veck/linjer eller korrigering av asymmetrier. Områden som kan behandlas är så som läppar, haka, kinder, kindben, käklinje mm. De flesta fillers som används idag innehåller hyaluronsyra, ett ämne vi har naturligt i kroppen och som successivt bryts ner. Hyaluronsyran i form av en gel injiceras under huden, och kan bl.a. bidra till återskapande av förlorad volym, stimulering av kollagen, minskning av linjer och definition av läppar. Behandlingens syfte kan dels vara att bromsa, förebygga åldrandets processer i huden och till och med förbättra och föryngra den.

Alla Injektionsbehandlingar på Grand Kliniken utförs endast av legitimerade läkare.

Viktigt! Enligt lag ska konsultation genomföras minst 48h innan alla injektionsbehandlingar. Detta gäller för alla nya injektions kunder samt om det gått mer än 6 månader sedan din senaste behandling. Konsultation hos våra läkare bokas som en enskild tjänst.

 

Vad innebär en fillerbehandling?

En fillerbehandling är en volym- och fuktighetsgivande injektionsbehandling vanligen baserad på hyaluronsyra. Linjer och rynkor kan ge ditt ansikte karaktär och personlighet. Men alla linjer kanske man inte vill behålla. Behandlingens syfte kan dels vara att bromsa, förebygga åldrandets processer i huden och till och med förbättra och föryngra den. Med fillers skapar vi volym där den gått förlorad eller skulpterar mer definierade ansiktsformer.

Hyaluronsyra finns naturligt i våra kroppar och hjälper huden att bibehålla dess spänst och fuktighet. I takt med hudens naturliga åldrande minskar också dess innehåll av hyaluronsyra och hudens elasticitet och lyster avtar. Produktionen av hyaluronsyra minskar redan vid 20 årsåldern. När man uppnår 60 årsåldern har produktionen minskats till 10% av den ursprungliga nivån. Huden blir med andra ord allt tunnare och torrare med stigande ålder och rynkor och veck uppstår. Även fett, muskler samt benmassa i ansiktet förändras och minskar gradvis sin volym under vårt liv. Regelbunden behandling med filler förstärker den behandlade vävnaden och förebygger ny volymförlust och nya rynkor.

 

Priser

Läppar från 3495:-

Nasolabiala veck från 3495:-

Haka från 3495:-

Kinder/Kindben från 3495:-

Käklinje från 5995:-

Mungipor från 3495:-

Mid-face fillers från 9995:-

Full-face fillers/botox från 14995:-

Läppar + kinder från 5995:-

Kinder + nasolabiala veck från 5995:-

Nasolabiala veck + läppar 5995:-

 

Hur behandlar vi fillers?

Fillers injiceras efter noggrann rengöring av hudytan, i det önskade området och det djupet som krävs för att uppnå den effekt som eftersträvas. Det finns två olika injektionstekniker vid fillers beroende på vilket område det gäller. Dels använder vi en skarp vass nål (läppar oftast) som ger precision med risk för blåmärken men också en trubbig nål (kinder) via som ett förstick med en skarp nål.

Fillers injiceras på olika områden i ansiktet via en fin nål. Antalet stick, placeringen och djup beror på vilken typ av filler som används och vilket resultat man vill uppnå. Många fillers innehåller numera lokalbedövningsmedlet lidocain, vilket minskar eventuellt obehag i samband med själva sticket. Även bedövningssalva kan användas vid behov.

 

Hur länge håller en behandling?

Hur länge effekten kvarstår är väldigt individuellt och beror bland annat på hudtyp, muskelaktivitet, livsstil och ålder. Generellt håller effekten i ca 4-12 månader beroende på vilket område som behandlas. I regel blir effekten långvarig om den utförs inom 6 månader från en första behandling och kvarstår i många år om det upprepas ett antal gånger.

 

Vad ska man tänka på innan behandling med filler?

• Undvik smärtstillande läkemedel 2-3 dagar före fillerbehandling.

• Om du medicinerar mot blodförtunnande som Waran, NOAK eller annan antikoagulantia, hänvisar vi er till AK-mottagning för provtagning innan fillerbehandling då det är stor risk för blåmärken.

• Är du allergisk mot sulfa finns det stor chans att du är allergisk mot hyaluronsyra vilket kan provocera fram en anafylatisk chock.

 

Vad ska man tänka på efter behandling med filler?

• Svullnad och rodnad bör försvinna efter 2-3 dagar. Skulle det visa tecken på begynnande inflammation och infektion, ev ordination av antibiotika för att förhindra abscessbildning vilket skulle resultera i ärrbildning.

• De första två dygnen efter behandlingen ska du inte massera eller gnida det behandlade området.

• Vid läppskulptering ska du inte dra ihop läpparna (puta med munnen) de första två dagarna efter behandlingen.

• Utsätt inte det behandlade området för extrem värme (t.ex. solarium och solbad) eller extrem kyla förrän svullnaden och rodnaden försvunnit.

• Avstå från träning, bastubad, samt alkoholintag 2 dagar efter behandling.

• Undvik också att röra vid det behandlade området direkt efter.

• Du får röka och sminka dig efter minst 4h.

 

Finns det några bieffekter med fillers?

Svullnader, klåda, rodnad och blåmärken (p-piller kan ge större risk för blåmärken) kan uppstå i samband med behandlingen.

Den största risken kan också vara att man fått för mycket eller ojämnheter samt klumpar.

 

Kontraindikationer

– Vid pågående infektion bör fillersinjektioner undvikas.

– Om du är gravid, ammande eller har tendens till ärrbildning skall du inte göra någon fillerbehandling.

– P-piller och inflammationsdämpande mediciner (NSAIDS, Diklofenak, Naproxen och Ibuprofen) ger upphov till större risk för blåmärken.

 

När ser man resultat?

Resultat syns omgående, dock är man fortfarande svullen av bedövningen och därefter blir resultatet bäst ca 2-3 dagar efter utförd behandling

 

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling med fillers tar bara ungefär 15–30 minuter. Den går till så att fillers injiceras genom en tunn nål in i din hud för att släta ut rynkor eller ge extra volym, forma ditt ansikte, dina läppar eller föryngra din hud.

 

Kan man få bedövning?

De flesta av vår fillers som vi använder innehåller bedövning, dock är vi olika känsliga i området runt munnen och därför erbjuder vi en bedövande salva som får appliceras 20-30 min innan behandling.

 

Går det att ta bort fillers?

Om man inte kan eller vill vänta med att kroppen själv bryts ner produkten, finns det möjlighet att ta bort med hjälp av Hyalase.

 

Hur kommer jag se ut direkt efter behandlingen, kan jag återgå direkt till jobbet?

Man kan i regel återgå till jobbet direkt efter en behandling och normala rutiner med vissa restriktioner.

Eftersom behandlingen är snabb och inte något kirurgiskt ingrepp kan du utan större besvär återgå till ditt normala liv direkt efter en behandling men räkna ändå med att du kan få några reaktioner som är relaterade till injektionen. Det är vanligt att man blir röd, svullen, öm eller får klåda i området som behandlats. De här reaktionerna försvinner vanligen av sig själva inom en eller två dagar. Efter en läppbehandling kan du vara svullen något längre. Andra reaktioner kan i sällsynta fall vara i upp till två veckor. Du bör alltid diskutera dina tidigare eventuella behandlingar och sjukdomar med din behandlare i samband med rådgivningen före behandlingen. Din behandlare kan också ge mer information om eventuella reaktioner.

 

Finns det någon åldersgräns vid användning av fillers?

Fillers får inte användas av personer under 18 år.

 

 

Belkyra

Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxycholsyra och är ett syntetisk icke-humant och ickeanimaliskt läkemedel. Det är en minimal invasiv injektionsbehandling som riktar in sig på och bryter ner fettceller under hakan utan kirurgi. Belkyra är det första godkända läkemedlet för reducering av fettceller under hakan, s.k. dubbelhaka och är FDA godkänt.

 

Resultat

En dubbelhaka kan uppstå av olika anledningar. De vanligaste orsakerna är ärftliga faktorer, åldrande eller viktuppgång. Trots träning och kost kan det envisa fettet under hakan kvarstå, vilket kan vara psykiskt påfrestande.

Efter behandling med Belkyra förbättras utseendet på hakprofilen och området under hakan genom att fettansamlingen i området reducerats.

Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

Alla Injektionsbehandlingar på Grand Kliniken utförs endast av legitimerade läkare.

Viktigt! Enligt lag ska konsultation genomföras minst 48h innan alla injektionsbehandlingar. Detta gäller för alla nya injektions kunder samt om det gått mer än 6 månader sedan din senaste behandling. Konsultation hos våra läkare bokas som en enskild tjänst.

 

Pris

Belkyra 8995:-

 

Om behandlingen

Belkyra är en individuellt anpassad injicerbar behandling som smälter bort fettceller under hakan s.k. dubbelhaka. Belkyra ger också uppstramning av huden i området. Den verksamma substansen är deoxycholsyra som injiceras med en tunn nål in i fettkudden.

Belkyra är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan och som gradvis kan förbättra utseendet på hakprofilen. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling.

Vi injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas.

• Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

• I de allra flesta fall behövs 3-4 behandlingar, men ibland krävs 5-6 behandlingar. Du får information om det sannolika antalet vid din konsultation.

• Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på ditt utgångsläge.

 

Vad ska man tänka på innan behandling med belkyra?

Enligt lag ska konsultation genomföras minst 48h innan alla injektionsbehandlingar.

 

Vad ska man tänka på efter behandling med belkyra?

• Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion.

• Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar.

• Du kan sminka dig med undantag från själva instickshålen.

• Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

• Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag.

 

Efter en behandling med Belkyra kan du förvänta dig följande:

  • Svullnad och rodnad: Direkt efter behandlingen kan du uppleva svullnad, rodnad och ömhet i behandlingsområdet. Detta är en normal reaktion på behandlingen och kan vara ett tecken på att läkemedlet verkar.
  • Smärta och obehag: Du kan också uppleva smärta och obehag i behandlingsområdet. Detta kan vanligtvis lindras med hjälp av smärtlindring, som din läkare kan rekommendera.
  • Nedsatt känsel: Belkyra kan orsaka en tillfällig nedsättning av känseln i behandlingsområdet, men detta är vanligtvis kortvarigt och går tillbaka till normaltillståndet inom några dagar.
  • Fettminskning: Inom några veckor efter behandlingen bör du kunna se en minskning av fettet under hakan. Resultaten varierar från person till person, men de flesta patienter ser en märkbar förbättring efter två till fyra behandlingar.

Det är viktigt att notera att resultatet av Belkyra-behandlingar kan variera beroende på individuella faktorer som kroppstyp och behandlingsområdets storlek.

 

Hur länge håller de?

Effekten av Belkyra-behandlingar varierar från person till person, men i allmänhet kan resultaten vara permanenta eftersom deoxycholsyra bryter ned fettceller som sedan elimineras från kroppen. När fettcellerna har behandlats och eliminerats kan de inte återkomma. Det är viktigt att notera att Belkyra-behandlingen inte förhindrar att nya fettceller bildas i behandlingsområdet om man inte vidtar åtgärder för att bibehålla vikten och hälsosamma levnadsvanor. För att upprätthålla resultaten av Belkyra-behandlingar bör du fortsätta att träna regelbundet och äta en hälsosam kost.

Det är också viktigt att notera att vissa patienter kan behöva flera behandlingar för att uppnå optimala resultat.

 

Gör de ont?

Under behandlingen injiceras ett läkemedel som kallas deoxycholsyra i fettcellerna under hakan med hjälp av en fin nål. Detta kan orsaka en brännande eller stickande känsla, men vanligtvis är smärtan kortvarig.

Efter behandlingen kan du uppleva obehag i form av svullnad, rodnad, ömhet, domningar och känsla av spänning i behandlingsområdet.

Dessa symtom försvinner inom någon vecka. Svullnad och domningar avtar gradvis inom 1-2 veckor.

Vi erbjuder lokalbedövning som smärtlindring för att minska obehaget.

 

Finns det några bieffekter / biverkningar med belkyra?

Precis som med alla medicinska behandlingar kan Belkyra-behandling orsaka biverkningar.

De vanligaste biverkningarna inkluderar:

Svullnad, rodnad och ömhet: Dessa symtom är vanliga efter en Belkyra-behandling och förväntas minska inom några dagar till en vecka.

Nedsatt känsel: Du kan uppleva en tillfällig minskning av känseln i behandlingsområdet, men detta är vanligtvis kortvarigt och försvinner vanligtvis inom några dagar.

Smärta och obehag: Belkyra-behandling kan orsaka smärta och obehag i behandlingsområdet, men dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar. Klåda, brännande eller domningar: Vissa patienter kan uppleva klåda, brännande eller domningar i behandlingsområdet efter behandlingen. Dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar.

Överkänslighet: Vissa patienter kan vara allergiska mot Belkyra.

 

Inför din första behandling ser vi gärna att du kommer lite innan din tid då du får fylla i en hälsodeklaration.

Vi har ett brett utbud av behandlingar.

Välkommen att kontakta oss för konsultation!