Site Logotype

Insculpt Chair – Inkontinensbehandling & Muskelstimulering

insculpt chair

Insculpt Chair - Inkontinensbehandling & Muskelstimulering

Insculpt chair är en ny metod som anses hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse.

Bäckenbottenmusklerna är det lager av muskler som stöder bäckenorganen och sträcker sig över bäckenbotten. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen.

Försvagade bäckenbottenmuskler betyder att inre organ inte stöds fullt ut och man kan ha svårt att kontrollera urinblåsan.

• Icke-kirurgisk & smärtfri

• Inga farliga kemikalier

• Ökar cirkulationen

• Stärker muskulaturen

 

Insculpt chair använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling.Under en behandling sitter du fullt påklädd i EMS-stolen och kan t.ex. läsa en bok.

Behandlingen är icke-invasiv behandling, med andra ord finns inga risker för brännskador, ärrbildning eller svullnad. Behandlingen tar ca 30 minuter och ger 12.000 sammandragningar.

 

Du sitter fullt påklädd. Ingen smärta.

 

Insculpt chair riktar sig till kvinnor i alla åldrar som behöver stärka bäckenbotten för urininkontinens. Återhämta sig efter förlossning, men även förbättra kvaliteten på deras intima liv. Insculpt chair är även för männen som behöver stärka bäckenbotten muskulaturen för att hålla tätt, och då kunna hålla sig när du är kissenödig. Även kunna förbättra erektionsförmågan.

 

Kontraindikationer

• Gravid

• Cancer

• Pacemaker

• Har haft stroke, hjärtinfarkt eller vet att du har svagt hjärta

• Hjärnskador eller genomgått hjärnoperationer

• Infektion i kroppen

• Livmoderframfall

• Utbuktning av slidans främre och bakre väggar

• Precis genomfört bäcken eller bäckenbotten operation

• Piercing eller annan metall i underlivet

• Metallinlägg i behandlingsområdet eller runtom

• Epilepsi

• Läkemedelspumpinplantat

 

Den är självklart CE certifierad och noggrant testad.

 

Priser

Ordinarie pris 1 behandling: 1495:-

10 ggr kort: 12.950:- (1295:- per gång)

 

Månadsabonnemang:

• 1 gång i veckan : 2995:-/mån (748:- per gång) ord. pris 5980:-

• 2 gånger i veckan: 3995:-/mån (499:- per gång) ord. pris 11.960:-

• Fri tillgång: 4995:-/mån 

 

Vad är bäckenbotten?

Bäckenbotten avslutar bukhålan nedåt och bildar en muskulatur som sträcker sig från blygdbenet till svansbenet. Den fäster också på sittbensknölarna. Om du tänker att du ser din egen bäcken sett nerifrån ska du hitta musklerna som går från sittbensknölarna in mot mitten, från svanskotan och upp mot pubisbenet.

Bäckenbotten är som en korsning mellan studsmatta och hängmatta. Bäckenbottens muskler kan studsa upp och ner samtidigt som vi rör oss. De lyfter samtidigt upp hela bukens innehåll mot tyngdlagen precis som en hängmatta. Det är inte en muskel utan flera stycken som går i olika riktningar och gör lite olika saker. Förutom bäckenbottens lyftkraft har den också en tillstängningsfunktion kring urinrör och analöppning. Skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller bäckenbotten gäller främst öppningarna. Kvinnor har tre öppningar (urinrör, vagina och ändtarm). Män har urinrör och sädesledare i samma öppning och har således bara två. De muskler som omger vagina hos en kvinna går runt och upp emot penis hos en man.

 

Varför är de viktigt att träna bäckenbotten?

Urinläckage hos kvinnor:

Förekomsten av inkontinens ökar med stigande ålder, antal graviditeter, vid rökning och uttalad övervikt. Kända riskfaktorer är också kroniska luftrörssjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom demens, stroke och MS samt gynekologiska operationer. Vid dålig knipförmåga i bäckenbotten och vid tendens till framfall är förekomsten av inkontinens ökad. De finns även olika typer av inkontinens eller andra besvär som kan leda till urinläckage eller inkontinens som beskrivs nedan.

 

Ansträngningsinkontinens:

Urinläckage uppträder vid ökat buktryck, till exempel vid hosta, hopp, tunga lyft och joggning. Typiskt är att små skvättar av urin avgår utan urinträngningar. Ansträngningsinkontinens är den vanligaste inkontinensformen hos yngre och medelålders kvinnor. Ofta är orsaken bristande stöd under övergången mellan urinrör och blåsa på grund av svaghet i ligament och muskler och/eller en försämrad funktion i urinrörets slutmuskel som medför lågt tryck i urinröret.

 

Trängningsinkontinens:

Ofrivilligt urinläckage som föregås av plötslig kissnödighet kallas trängningsinkontinens. Läckaget är ofta större än vid ansträngningsinkontinens och nattligt läckage är vanligt. Ofta är orsaken okänd. Kognitiv svikt hos äldre och urinvägsinfektion är också vanliga orsaker. Trängningarna kan utlösas av: Retning i eller nära urinblåsa eller urinrör. En urinvägsinfektion, blåstumör eller blåssten, eller inflammation i blåsan utan infektion, kan irritera urinblåsan inifrån. En ovarialtumör eller myomatös livmoder kan irritera blåsan utifrån. Sköra slemhinnor postmenopausalt kan medföra sveda och irritation från urinröret. Täta vattenkastningar på grund av stora urinmängder efter rikligt intag av dryck kan upplevas som trängningar. Ofrivilliga blåsmuskelsammandragningar utan känd orsak (överaktiv blåsa). Trängningarna är ofta kombinerade med tidig upplevelse av blåsfyllnad och små urinvolymer. Patienten hamnar ofta i en ond cirkel med små och täta vattenkastningar – orsaken är oklar.

 

Neurologiska skador och sjukdomar:

Ohämmad blåsa. Bristande kontroll av miktionscentrum i pons är en vanlig orsak till inkontinens hos äldre. Skador på hjärnbarken, vilken normalt har en hämmande effekt på miktionsreflexen, kan föreligga vid demens, efter stroke eller som del i neurologiska sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom. Typiskt är att patienten upplever mycket sen blåsfyllnads- och trängningskänsla, ibland först när läckaget redan har startat. Vid svåra former kan patienten helt ha förlorat trängningskänslan före läckaget.

 

Ryggmärgsskada:

Vid total tvärsnittslesion är tillståndet förenat med oförmåga att uppleva blåsfyllnad. Samordningen mellan blåsmuskel och urinrörets slutmuskulatur kan saknas, så kallad detrusorsfinkterdyssynergi. Detta innebär risk för mycket höga och för njurfunktionen farliga blåstryck.

 

Blandinkontinens:

Inslag av både ansträngnings- och trängningsbesvär finns – ofta mer besvärande inkontinens.

 

Överrinningsinkontinens:

Detrusorinsufficiens. Bristande förmåga till kontraktion av blåsmuskeln kan föreligga efter övertänjning av blåsan samt vid diabetes.

 

Neurogen blåsrubbning:

Vid ryggmärgsskada, där man inte diagnostiserat blåstömningsproblem förekommer stora resturinmängder. Läkemedelsutlöst inkontinens: Många läkemedel ökar risken för urinretention och olika sorters inkontinens.

 

Andra former av urinläckage:

• Fistlar mellan blåsa och vagina är en av de viktigaste orsakerna till permanent inkontinens hos kvinnor globalt sett (förlossningsskada). Inkontinens kan också vara en följd av könsstympning. Fistlar kan i sällsynta fall uppkomma efter gynekologiska ingrepp som hysterektomi eller efter strålbehandling.

• Efterdropp. Läckage som enbart uppkommer just efter vattenkastning är vanligt men kan lätt uppfattas som inkontinens.

 

Behandling

Rådgivning, utredning och behandling sker oftast i primärvården. Önskemål om behandling är kopplat till hur ofta och hur mycket man läcker. Trängnings- och blandinkontinens upplevs ofta som mer besvärande än ansträngningsinkontinens. Första linjens behandling vid dessa tre huvudtyper av inkontinens inkluderar bäckenbottenträning i tre (till sex) månader och livsstilsförändringar. Vid ren ansträngningsinkontinens (enbart läckage vid hosta, hopp, nysning, frånvaro av läckage i samband med trängningar) kan bäckenbottenträning rekommenderas utan någon utredning innan. Träning kan vara egenstyrd eller styrd av terapeut, och det är ingen säker skillnad i effekt.

 

Vid trängnings- eller blandinkontinens är det viktigt att utesluta alarmsymtom, se nedan, och utredning hos läkare rekommenderas. Sådan utredning blir också aktuell vid ansträngningsinkontinens, där bäckenbottenträning inte gett tillräcklig förbättring efter tre till sex månader och där det finns önskemål om operation. Operation är något som man kan undvika genom träning i Insculpt Chair som är så pass effektiv att den återuppbygger muskulaturen och även den glatta muskulaturen (Glatta muskler finns till exempel i blodkärlens väggar, luftrören, urinblåsan och mag-tarmkanalen. De kan inte styras av viljan. Glatta muskler är uthålliga men arbetar långsamt).

 

Alarmsymtom

• Nytillkomna trängningar (< ½ år) utan urinvägsinfektion

• Smärtsamma trängningar

• Blåstömningssvårigheter

• Synligt blod i urinen

• Tidigare malignitet i underliv eller urinvägar

 

Urinläckage hos män

Innan och efter en prostataoperation: Prostatan är en körtel som normalt är ungefär lika stor som en valnöt och som är placerad under urinblåsan runt om kring den övre delen av urinröret. Urinröret leder urin från blåsan ut ur kroppen. Med åldern kan prostatakörteln förstoras. Då kan urinröret tryckas ihop och urinen får svårare att passera. Prostataförstoring, både god- och elakartad kan ge symtom i form av svag stråle, svårigheter att tömma blåsan, behov av att kissa oftare och även urinläckage. Alla män med prostataförstoring behöver inte medicinsk vård, men alla rekommenderas att söka hjälp på vårdcentralen.

Då prostatan behöver tas bort, tar läkaren bort hela prostatan och sädesblåsorna. Operationen kallas radikal prostatektomi och kan göras på två olika sätt. Det ena alternativet är en öppen operation med ett snitt i magens nedre del och det andra är med så kallad titthålskirurgi, med stöd av en operationsrobot.

Efterdropp/svag stråle: Det definieras som en ofrivillig passage av urin efter att individen slutat kissa, ofta även efter att ha lämnat toaletten. Män kan ibland lära sig att ”mjölka ur” urinröret genom att stryka från penisens bas upp mot urinrörsmynningen. Bäckenbottenträning har dock i studier visats vara generellt mer effektiv när det gäller symtomlättnad än just denna tömmande massage.

 

Urinläckage efter operation: Nära prostatan finns många olika muskler, och dessa kan bli påverkade av en borttagning av prostatan. Muskelfunktionen kan bli nedsatt, mannen kan därför få fortsatta besvär av urinläckage. Dessa muskler går att träna upp, men precis som muskelträning för någon annan muskel i kroppen kan det ta ett tag innan resultatet blir märkbart. Urinrörets tillstängningsfunktion störs av alla former av prostatakirurgi och individen blir därefter mer beroende av den viljemässiga tillstängningsfunktionen som bäckenbottens muskler kan stå för. Kontrollen över blåstömningen kan bli nedsatt, och bäckenbotten kan behöva ta över en del av funktionen med viljemässig kontroll istället för som tidigare, reflexmässig. Forskning visar att när bäckenbottenträning påbörjas redan en tid innan operationen kan besvären minska efter operationen.

 

Underlivssmärta hos män

Hos män kallas bäckenbottensmärta ofta prostatit, och ungefär 14 % av alla män drabbas någon gång under livet.

Prostatit delas upp i fyra undergrupper: Akut prostatit, Kronisk bakteriell prostatit, Kronisk prostatit/bäckenbottensmärta, Asymtomatisk prostatit.

  • En akut prostatit kan ge buksmärta och svårt med att tömma blåsan och individen får ofta feber och påverkat allmäntillstånd samt en distinkt ömmande prostata. Kronisk bakteriell prostatit ger mer diffusa smärtor i bäckenbotten och rygg samt symtom från urinvägarna med trängningar, ökad frekvens att behöva tömma blåsan, svag stråle, startsvårigheter och efterdropp.
  • Personer med kronisk bakteriell prostatit kan få kortare eller längre perioder med uppblossande symtom av typ akut prostatit.
  •  Kronisk bäckenbottensmärta är vanligt och ger samma symtom som vid bakteriell prostatit.
  • En asymtomatisk prostatit ger inga symtom utan märks vid annan undersökning/behandling.

Det är svårt att skilja mellan kronisk bäckenbottensmärta/kronisk, prostatit och kronisk bakteriell prostatit. Drabbade individer besväras av tyngdkänsla, smärtor och obehag från underlivet, svårigheter att tömma blåsan och ofta samlivsproblem. Sannolikt är symtomen oftast neuromuskulärt utlösta. Hos yngre män med kronisk bäckenbottensmärta finns ofta en psykologisk komponent. Den kroniska prostatiten är om ett helt ofarligt spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen.

 

Symtom från bäckenbotten:

Smärta/tyngd/obehag från bäckenbottenmusklerna som skapar spänningar som känns i mellangården, kring analöppningen, svanskotan penis, testiklarna, ljumskar, nedre delen av magen och ländryggen. Symtomen kan höra ihop med smärtsam utlösning, prematur utlösning, erektil dysfunktion och minskad libido. Besvären kan också höra samman med obehag vid blåstömning, ökad frekvens av kissnödighet och svag stråle.

Saker som anses öka risken är: långvarigt sittande, brist på fysisk aktivitet, cykling, trauma mot bäckenet, tyngdlyftning, sexuell oro/ångest med mera.

 

Underlivssmärta hos kvinnor

Hos kvinnor finns flera orsaker till underlivssmärta, de som tas upp här är sådana som kan behjälpas med bäckenbottenträning.

 

Vulvodyni / Vestibulit

Vulvodyni, även kallat vestibulit, innebär att den drabbade känner en intensiv smärta runt slidöppningen. Smärtan kan utlösas av samlag, beröring, mensskydd, kläder eller av att man cyklar eller rider.

Tillståndet, som främst drabbar unga kvinnor, omges av mycket okunskap. Ofta får de drabbade vänta länge på rätt diagnos och rätt behandling. Man kan ha olika svåra besvär, en del har lätta besvär och blir hjälpta av att få information och råd om vulvodyni. Andra kan behöva mer omfattade hjälp med både läkemedel, bäckenbottenträning och psykosexuell behandling.

 

Endometrios

Endometrios är en vanlig sjukdom som kännetecknas av plågsamma smärtor, framförallt i samband med mens. Sjukdomen beror på att det börjat växa vävnad som liknar livmoderslemhinna utanför livmodern.

Om du har tecken på endometrios, till exempel svåra menssmärtor, bör du söka vård. Endometriet är namnet på den vävnad som täcker insidan av livmodern. Det kan till slut bli stora områden av vävnad som kallas för endometrioshärdar, ofta på äggstockarna och bukväggen. Vävnaden kan också finnas på utsidan av livmodern, på urinblåsa, tarmar eller bukhinna. Dessa härdar orsakar svåra smärtor, framför allt i samband med mens. Den endometrie liknande vävnaden beter sig som livmoderslemhinnan och förtjockas, bryts ner och blöder ut varje menscykel. Men eftersom den sitter på fel ställe har den inte något sätt att komma ut ur kroppen, och blir instängd. Det kan leda till ärrvävnad och sammanväxningar.

 

Exakt vad som orsakar endometrosis är inte klarlagt. Sannolikt är det ett samspel mellan olika faktorer där genetik, immunologi och miljö spelar in. En vanligt förekommande teori är att mensblod innehållande celler eller delar av livmoderslemhinna har flödat bakåt genom äggstockarna och in i buken istället för ut ur kroppen.

Det kallas för retrograd menstruation. Studier har visat att du har större risk att få sjukdomen om du har en genetisk släkting som har endometrosis.

 

Det vanligaste symtomet vid endometrosis är kraftig smärta, men symtomen varierar från individ till individ. Det är vanligt att symtomen börjar i tonåren.

Andra symtom är bland annat: Svår mensvärk som kan börja innan mens och fortsätta flera dagar under menstruationen, smärta i samband med samlag, magsmärtor när du kissar eller bajsar, särskilt under menstruationen, längre och rikligare mensblödningar och/eller mellanblödningar, infertilitet, svårigheter att bli gravid, magproblem som diarré, förstoppning eller gaser, särskilt vid mens, sjukdomskänsla, trötthet, illamående, feber. Symtomen brukar försvinna efter klimakteriet, men hos vissa finns smärtorna kvar.

 

Behandling:

Det finns ingen behandling som botar endometrosis, däremot kan den lindras. Efter klimakteriet då du slutat få mens brukar sjukdomen försvinna. Behandlingen anpassas efter symtomen och livssituationen, till exempel om det finns en önskan om att försöka bli gravid. Det är vanligt att behandlingen består av hormoner som gör att du slutar få mens samt läkemedel som lindrar smärta. I vissa fall kan endometrosis behöva opereras bort. Endometrosis innebär ofta perioder av sjukskrivning, upprepade ingrepp, svårigheter att få barn och påföljande fertilitetsbehandlingar. För att hantera smärtproblem och andra följder kan psykoterapi vara till god hjälp.

 

Förlossningsskador

Det kan uppkomma många olika skador under en förlossning. De olika skador har olika läkning så därför är det viktigt här att ha kontakt med barnmorskan eller läkare för att du ska få hjälp med smärtan.

 

Samliv

En av de fördelarna med bäckenbottenträning är att de avsevärt kan förbättra både mäns och kvinnors sexliv och orgasmer.

Orgasmer hos kvinnor är nära bundet till hur stark bäckenbotten är och även ökar möjligheten till mer intensiva och längre orgasmer. Eftersom musklerna tonas och stärks även i den vaginala muskulaturen så blir vaginan ”tajtare”.

På samma sätt kan de vara till hjälp vid vissa sexuella problem hos män då det förbättrar erektionsproblem, kontroll av utlösning och intensiteten av orgasm. Särskilt gynnsamt var träningen för män med kronisk prostatit och kronisk buksmärta (även känd som kronisk icke-bakteriell prostatit).

Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderar knipövningar för män med erektionsproblem. Anledningen till detta är att de stärker musklerna som gör att penis kan fyllas med blod under en erektion, pumpa under erektion och tömma urinröret vid urinering. Knipövningar görs då i Insculpt Chair.

 

Erektil dysfunktion

Är ett förenklat uttryckt för en nedsatt förmåga att få och behålla stånd. Detta är vanligt förekommande och ökar med stigande ålder. Detta leder till stress och oro när det kommer till samliv eftersom erektionsförmåga är nära förknippat med självförtroende och prestationsuppfattning.

De flesta män har någon gång svårt att få eller behålla ståndet, och det är vanligare vid ökad ålder.

 

Erektionen styrs av neurofysiologiska processer som kan se lite olika ut:

En reflexmässig erektion som uppstår efter beröring av genitalierna, en psykogen erektion som uppstår efter syn/hörselstimuli eller fantasi, en nattlig erektion uppstår som en del av kroppens reaktioner under sömnen, de flesta män upplever 3-5 erektioner under en normal natts sömn.

Erektionen går också igenom flera olika faser: Avslappning –> fyllnadsfas –> full erektion –> styvhet –> avslappning.

Erektion innebär att penissvällkroppar fylls med blod och blir större och styv. Bäckenbottenmusklerna spelar en viktig roll när det kommer till att bibehålla erektionen. Personer med stark bäckenbotten har bättre erektil funktion. 

 

Vanliga symtom på erektil dysfunktion:

• Det tar lång tid att uppnå erektion

• Erektionen är inte tillräckligt hård för penetration

• Erektionen ger med sig för snabbt.

 

Dessa är orsaker som kan vara till grund: Åldrande, svag bäckenbotten på grund av åldrande, frekvent förekommande förstoppning och tunga lyft, neurologiska sjukdomar, diabetes, hjärtkärlsjukdom, vissa sorters kirurgi, livsstilsfaktorer som rökning, alkoholintag och fysisk inaktivitet, ångest och depression.

 

Behandling:

Blodflödet till penis måste öka ca 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma. Detta ställer stora krav på kärlsystemet. Tre av fyra män med misstänkt erektil dysfunktion har någon typ av kärlsjukdom. Många av dessa är diabetiker eller rökare. Hos unga män utan annan sjukdomsbild kan impotensen vara psykiskt betingad och ha att göra med prestationsångest. Blodflödet ut i penis är den avgörande orsaken för erektionen, och att blodet stannar kvar i penis och orsakar svullnad/hårdhet handlar ofta om muskelfunktionen. Muskler i bäckenbotten (bulbospongiosus och ischicavenosus) blockerar återflöde av blod genom venerna, och när dessa inte är tillräckligt starka minskar erektionen. Bäckenbottenträning kan därför vara förstahandsalternativet vad gäller behandling av erektil dysfunktion. Bäckenbottenträning är dessutom biverkningsfritt och smärtfritt, vilket är en fördel jämfört med andra behandlingsalternativ. 

 

För tidig utlösning

För tidig utlösning kallas på medicinskt språk för prematur ejakulation och definieras som utlösning som sker före eller inom cirka en minut efter penetration/stimulering av ollonet. Individen upplever ingen eller minimal kontroll av ejakulationen. Besvären förekommer återkommande hos 5-8 % av alla vuxna män, men sporadiskt uppstår detta hos omkring 40%.

Besvären uppkommer av många olika orsaker.

Ibland är besvären genetiskt betingade och ibland hör besvären ihop med signalsubstanser uppe i hjärnan. Det är känt att depression, oro och stress påverkar utlösningen. Relationsfaktorer påverkar också.

Behandlingen utgörs av läkemedel, sexologisk rådgivning, samtal eller alla dessa i kombination. Bäckenbottenträning är även väldigt effektivt.

 

Smärtsam utlösning

Ett annat manligt sexuellt besvär är smärtsam utlösning. Ofta hör detta ihop med ett mer generellt smärttillstånd i underlivet eller bäckenet. Smärtreaktionen vid utlösning kan bero på en krampreaktion i bäckenbotten under orgasmen. Det finns muskler som heter bulbospongiosus och ischiocavenosus som hos män sitter runt basen på penis. Dessa muskler spänns vid erektion och bidrar till att erektionen hålls kvar genom att strypa åt blodflödet så att blodet hålls kvar i penis, och penis fortsatt hålls styv.

Med en svag bäckenbotten kan det hända att dessa muskler påverkas. Ibland kan de bli för svaga i dessa, ibland för spända. Hos vissa uppstår smärta i bäckenbottenmusklerna. Orgasm och utlösning innebär en anspänning av bäckenbottenmusklerna, och om dessa redan är ömma eller överspända kan resultatet av orgasmen bli en kramp/smärta.

 

Överspänd bäckenbotten hos alla kön:

Den kroniska smärtan kommer oftast från en överspänning i bäckenbotten, vilket ger upphov till muskelsmärta som liknar den som drabbar en individ med överspändhet i nacke/skuldra. Ibland finns det ett stort eller litet trauma som ligger till grund för besvären. Det kan vara långvarig förstoppning, endometrosis, frekvent förekommande tunga lyft med högt buktryck eller någon annan slags skademekanism mot bäckenbottens muskulatur. En annan vanlig trigger är mental stress och en tidigare benägenhet att förlägga spänningar i muskulatur.

 

Långvarig överspänning i muskler kommer ge sig till känna som smärta. När muskler är överspända skapar de en icke-optimal miljö för närliggande nerver, blodkärl och organ. Nära bäckenbotten finns bland annat blåsa, urinrör och ändtarmsöppning som kan påverkas. Muskler som är överspända blir smärtande och symtomen kan vara trötthets värk, molvärk, svidande smärtor och smärta vid samlag. Ofta kommer smärta leda till mer smärta genom en spiral. Överspänning leder till smärta, som leder till oro, som leder till spänning som leder till mer smärta.

 

Behandling:

Eftersom bäckenbotten inte består av en muskel utan av många, kan olika lägen finnas på olika muskler – samtidigt. Den individuella rehabapproachen till dysfunktioner i bäckenbotten måste ofta vara skräddarsydd.

Långvarig bäckensmärta behöver ofta behandlas på olika sätt av olika professioner. Har personen smärta bör du besöka en läkare då det kan vara många olika orsaker till smärtan, alternativt till en gynekolog eller en fysioterapeut (sjukgymnast) som specialiserar sig i bäckenbottenproblematik.

En approach är att musklerna först måste få en normal spänningsgrad, för att du som individ sedan ska kunna bäckenbottenträna och få effekt.

Muskler som redan är fullt upptagna med att svara spända kommer inte svara på belastning eller träning på ett optimalt sätt. Man kan behöva ”träna ner” musklerna i spändhetsgrad för att sedan kunna ”träna upp” musklerna i styrka.

I vissa fall är inte spänningen ett problem, utan den blir ett problem i relation till styrka, uthållighet, flexibilitet och hastighet på kontraktion.

Vissa personer behöver få ordning på både grundspänningsgraden och styrkan/uthålligheten/tajmingen. I dessa fall kan individualiserad bäckenbottenträning absolut vara en viktig del. Man kan alltså behöva träna både svaga och överspända bäckenbottnar, allt beroende på individen, symtomen och behovet.

 

Bäckenbottenträning för att kunna slappna av

Vissa behöver bäckenbottenträna för att öka muskelmassan så pass att bäckenbotten sedan kan slappna av. Andra får en direkt avslappning efter hårda knip.

 

Träning:

Ett bra sätt få att se om du har en svag eller stark bäckenbottenmuskulatur.

Hitta de rätta musklerna!

Ett bra sätt att mäta muskelstyrka är med övningen som man sitter på sina händer och känner sittknölarna. Skapa kontakt med bäckenbotten utan att aktivera sätet och djupa höftböjarmuskler. Sätt dig bekvämt. När du andas ut, låt musklerna försiktigt och mjukt dras ihop runt ändtarmen som att du skulle hålla inne en fis. Knip sedan framåt, uppåt, runt slidan och urinrörsmynningen så att det känns som om något lyfts upp inuti underlivet. Sen släpper du och slappnar av.

Hitta nu dina sittben, sittknölarna som du sitter på.

De brukar vara lättare att hitta om man lutar sig fram och spänner ut sätet.

Ta fingrarna precis utanför sittbenen.

På en utandning börja aktivera musklerna baktill runt ändtarmen och vandra sen framåt mot urinröret och lyft uppåt.

Spänns musklerna under dina fingrar?

Det ska de inte göra eftersom du då även spänner rumpan. Endast musklerna innanför sittbenen ska aktiveras när du gör ett bäckenbottenlyft.

 

Prova att lyfta upp bäckenbottenmusklerna några gånger till och se till så att inga muskler under din hand aktiveras. Att lära sig att endast lyfta bäckenbottenmusklerna och inga andra muskler kan kräva lite träning och därför är det bra att ha handen utanför sittbenen för att försäkra dig om att musklerna där under inte aktiveras.

 

Bäckenbottenträning syftar till att stärka muskulaturen så att de inre organen lyfts upp i rätt läge samt öka muskelkraften runt urinrör och ändtarm. Det är viktigt att träna rätt muskulatur därför ska det börjas med att identifiera dina bäckenbottenmuskler.

 

En annan bra övning för att bedöma vad du har för bäckenbottenstatus är att upptäcka på vilken våning i bäckenhuset personen befinner sig. Tänk dig att bäckenbotten har fem våningar och att du vill befinna dig på entréplan där musklerna har sin vilospänning.

Vid inandning vill vi att bäckenbotten ska slappna av och komma nedåt ner i källaren (mellangården buktar ut lite) och vid utandning så kommer vi upp till entréplan igen. Kvinnor med en spänd bäckenbotten går ofta omedvetet runt och spänner bäckenbottens muskler och befinner sig kanske på våning 1,2, 3 eller t.om. 4 dagligen.

På samma sätt som vi inte vill ha bäckenbotten upplyft konstant, vill vi heller inte krysta på bäckenbotten i onödan. I Bäckenhuset motsvarar detta att du åker ut genom källarfönstret. Ju mer kontakt du skapar med din bäckenbotten tack vare dessa övningar desto mer medveten kommer du bli om din bäckenbotten.

 

Om du inte vill träna hemma alternativt glömmer bort de ofta så är Insculpt chair din bästa vän när de kommer till bäckenbottenträning!

Om du går en kur i Insculpt chair är andning ända ner till bäckenet och träna avslappning mellan träffar med insculpt viktigt.

Efter kur i insculpt chair kan bäckenbotten underhållas på någon av dessa val eller kombineras:

• Insculpt chair 1 gång i månaden för att bibehålla styrka, oftare om man vill ha en ännu starkare bäckenbotten

• Minst en orgasm per dag

• Knipövningar 3 gånger per dag 2-3 dagar i veckan -> ”kroppsviktsträning” olika program och typer. Alla fungerar bra det gäller att inte glömma att göra dem och hitta en bra rutin. Detta lär dig även uthållighet och inte bara styrka.

 

Inför din första behandling ser vi gärna att du kommer lite innan din tid då du får fylla i en hälsodeklaration.

Vi har ett brett utbud av behandlingar.

Välkommen att kontakta oss för konsultation!